Χρήσιμα Υποδείγματα

Απόσπασμα από την παρουσίαση για το σεμινάριο της 21ης Ιανουαρίου 2014 "Συντάξεις: Νομοθετικές εξελίξεις & Πρακτικά ζητήματα" που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Νομικής Βιβλιοθήκης.
(Α) Συμβάσεων και Εξωδίκων (βλ. στο κάτω μέρος της σελίδας κάτω από τις "Χρήσιμες Συνδέσεις"):

Θα βρείτε : Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Αορίστου Χρόνου, Εξώδικη Δήλωση Επίσχεσης Εργασίας, Ένσταση προς ΑΣΕΠ για προσωρινούς Πίνακες, Εξώδικη Δήλωση εργαζομένου λόγω μη καταβολής αποδοχών, Εξώδικη Δήλωση εργοδότη λόγω αδικαιολόγητης απουσίας μισθωτού, Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εμπορικής Συνεργασίας επιχειρήσεων e-commerce*, Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Αορίστου Χρόνου*, Σύμβαση Έργου (Ανάθεσης Μελέτης)*, Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Αορίστου Χρόνου στην Αγγλική γλώσσα*

(Β) Από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
· Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού
· Βεβαίωση Εργοδότη
· Καταγγελία προς ΙΚΑ

(Γ) Από άλλες ιστοσελίδες
· Καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας και άλλα έντυπα - ergatika.gr
· Υποδείγματα χρήσιμων εγγράφων - εξωδίκων κ.λπ. - ergasiaka-manamar.blogspot.com
· Διάφορα υποδείγματα-Taxheaven
· Διάφορα υποδείγματα - Taxexperts
· Διάφορα υποδείγματα - Power - Tax
- Υποδείγματα δικογράφων - Paradissis
· Υποδείγματα δικογράφων - ΕΑΝΔΑ

Χρήσιμες Συνδέσεις
Ίδρυμα Κοινωνικών ασφαλίσεων - ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή
Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών - πρώην ΤΕΒΕ κ.λπ.
Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας
Συνήγορος του Καταναλωτή
Συνήγορος του Πολίτη
Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
Υπουργείο Εργασίας
Διευθύνσεις και τηλέφωνα κατά τόπους Επιθεωρήσεων Εργασία

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Προβολή Λήψη
* Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εμπορικής Συνεργασίας επιχειρήσεων e-commerce - DEMO - Πλήρες κείμενο κατόπιν επικοινωνίας   45k έκδ. 6 9 Μαρ 2012, 7:40 π.μ. Eirini Eleftheria Galinou
Ċ
Προβολή Λήψη
Υπόδειγμα Γνωμοδότησης για όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ΙΚΑ και αναγνώριση πλασματικών ετών  208k έκδ. 2 13 Μαΐ 2013, 5:57 π.μ. Eirini Eleftheria Galinou
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Προβολή Λήψη
Ένσταση για περικοπή/ αναστολή στρατιωτικής σύνταξης άγαμης θυγατέρας.**  117k έκδ. 2 26 Σεπ 2013, 10:19 μ.μ. Eirini Eleftheria Galinou
Ċ
Προβολή Λήψη
Ένσταση προς ΑΣΕΠ για προσωρινούς Πίνακες   140k έκδ. 3 9 Μαρ 2012, 7:28 π.μ. Eirini Eleftheria Galinou
ĉ
Προβολή Λήψη
Ένσταση στην Τροπική Διοικητική Επιτροπή ΙΚΑ για εσφαλμένη ΠΕΕ  55k έκδ. 2 3 Φεβ 2013, 2:16 μ.μ. Eirini Eleftheria Galinou
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Προβολή Λήψη
Εξώδικη Δήλωση Επίσχεσης Εργασίας  52k έκδ. 3 9 Μαρ 2012, 7:28 π.μ. Eirini Eleftheria Galinou
Ċ
Προβολή Λήψη
Εξώδικη Δήλωση εργαζομένου λόγω μη καταβολής αποδοχών  35k έκδ. 3 9 Μαρ 2012, 7:30 π.μ. Eirini Eleftheria Galinou
Ċ
Προβολή Λήψη
Εξώδικη Δήλωση Εργοδότη λόγω αδικαιολόγητης απουσίας μισθωτού  32k έκδ. 5 9 Μαρ 2012, 7:31 π.μ. Eirini Eleftheria Galinou
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Προβολή Λήψη
*Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Αορίστου Χρόνου - Αγγλική γλώσσα - DEMO - Πλήρες κείμενο κατόπιν επικοινωνίας    21k έκδ. 5 9 Μαρ 2012, 7:43 π.μ. Eirini Eleftheria Galinou
Ċ
Προβολή Λήψη
* Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Αορίστου Χρόνου - Αγγλική γλώσσα ΙΙ - DEMO - Πλήρες κείμενο κατόπιν επικοινωνίας    21k έκδ. 3 9 Μαρ 2012, 7:42 π.μ. Eirini Eleftheria Galinou
Ċ
Προβολή Λήψη
* Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Αορίστου Χρόνου - DEMO - Πλήρες κείμενο κατόπιν επικοινωνίας  45k έκδ. 4 9 Μαρ 2012, 7:40 π.μ. Eirini Eleftheria Galinou
Ċ
Προβολή Λήψη
Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Αορίστου Χρόνου  66k έκδ. 3 9 Μαρ 2012, 7:27 π.μ. Eirini Eleftheria Galinou
Ċ
Προβολή Λήψη
*Σύμβαση Έργου (Ανάθεσης Μελέτης) - DEMO - Πλήρες κείμενο κατόπιν επικοινωνίας   37k έκδ. 5 9 Μαρ 2012, 7:43 π.μ. Eirini Eleftheria Galinou
Comments