Υποχρεωτικές οι μετατάξεις από Δήμους

αναρτήθηκε στις 13 Μαΐ 2011, 1:54 π.μ. από το χρήστη Eirini Eleftheria Galinou
Νέο κύµα υποχρεωτικών µετατάξεων από δήµους σε άλλους φορείς του ∆ηµοσίου ετοιµάζει το υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο εξορθολογισµού του προσωπικού που υπηρετεί. 
Πράσινο φως για τις µετατάξεις από δήµους µε πλεονάζον προσωπικό δίνει τροπολογία, που καταθέτει σήµερα ουπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης στη Βουλή. Για πρώτη φοράθα θεσπίζεται η διαδικ ασία της υποχρ εωτικής µετάτ αξης υπαλλήλων είτε σεάλλους δήµους, που εµφανίζουν ελλείψεις, ή σε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες. «Θα γίνονται εντός του ίδιου νοµού, καθώς απαιτείται να µη διαταραχθούν οι συνθήκεςοικογενειακής διαβίωσης των εργαζοµένων», επισηµαίνουν κύκλοι του υπουργείου Εσωτερικών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα δήµου µε πλεονάζον προσωπικό αποτελεί η Ρόδος, όπου, σύµφωνα µε τον κ. Ραγκούση, µετά τις συνενώσεις ο ίδιος ο δήµαρχοςέχει αναφέρει πως διαθέτει περίπου 500 υπαλλήλους, που πλεονάζουν και οι οποίοι θα µπορούσαν να διατεθούν στο νοσοκοµείο ή στο ΙΚΑ του νησιού, τα οποία είναι υποστελεχωµένα. 
Comments