Τόνωση της ανάπτυξης αλλά με υψηλή ανεργία, εκτιμά η Κομισιόν για Ελλάδα

αναρτήθηκε στις 13 Μαΐ 2011, 12:18 μ.μ. από το χρήστη Eirini Eleftheria Galinou
«Ανάκαμψη εν των μέσω της δημοσιονομικής προσαρμογής», είναι ο τίτλος του κεφαλαίου που αφορά την Ελλάδα, στις εαρινές οικονομικές προβλέψεις, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προβλέψεις αυτές έχουν γίνει πριν από την τέταρτη αξιολόγηση του Οικονομικού Προγράμματος Προσαρμογής από την Τρόικα και ως εκ τούτου δεν λαμβάνουν υπόψη τις ενδεχόμενες αλλαγές που θα υιοθετηθούν. Σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες δημοσιονομικής σταθεροποίησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν το 2011. Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν το 2010 πηγάζουν από τη μεγαλύτερη, από ότι αναμενόταν, μείωση των εσόδων, η οποία μόνο εν μέρει αντισταθμίστηκε από τη μείωση των δαπανών, το συνυπολογισμό των ελλειμμάτων των δημοσίων επιχειρήσεων στα ελλείμματα της γενικής κυβέρνησης και τη χειρότερη απ’ ότι αναμενόταν δημοσιονομική κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής το 2011 παραμένει βασική πρόκληση, επισημαίνοντας ότι θα απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα για να διασφαλιστεί ο στόχος του ελλείμματος που έχει τεθεί. Η αναθεώρηση προς τα πάνω των εκτιμήσεων για το έλλειμμα του 2011, από 7,4%, που ήταν η εκτίμηση της Επιτροπής του περασμένου Νοεμβρίου,σε 9,5% οφείλεται, σύμφωνα με την Επιτροπή, στη μειωμένη απόδοση των φορολογικών εσόδων το πρώτο τρίμηνο του 2011, στην αναθεώρηση, επί τα χείρω, της αποτελεσματικότητας ορισμένων φορολογικών μέτρων στον κρατικό προϋπολογισμό και στην αναθεώρηση προς τα πάνω του ελλείμματος το 2010.

Comments