Το άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα. (Διαδικασία εξυγίανσης) Πρακτική Εφαρμογή, Χρησιμότητα, Συνέπειες πηγή: http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2012/10/99.html#ixzz2BcFmTjrT

αναρτήθηκε στις 8 Νοε 2012, 12:00 π.μ. από το χρήστη Eirini Eleftheria Galinou
Α) Προϋποθέσεις – Πρακτική Εφαρμογή – Χρησιμότητα

Σύμφωνα με το άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα (διαδικασία συνδιαλλαγής), όπως χρησιμοποιήθηκε με το Νόμο 4013/2011, εισάγονται  και καθιερώνονται μεταρρυθμίσεις οι οποίες στοχεύουν στο ν' αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις – οι οποίες έχουν οικονομική δυσπραγία, ακόμη και ανυπέρβλητη, η οποία εγγίζει την παύση πληρωμών- την αδυναμία τακτοποίησης των οφειλών τους.
Η ονομασία της διαδικασίας, η οποία είναι προπτωχευτική μετονομάζεται σε «εξυγίανση». Στην ουσία δίνεται περιθώριο προκειμένου να επιβιώσει η επιχείρηση, με απώτερο σκοπό να σωθεί, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τις οφειλές τούτης (άρθρο 12 & 4013/2011 ΦΕΚ Α΄204/15-9-2011).
Η μέγιστη αλλαγή αφορά πλέον και μικρές επιχειρήσεις και περιλαμβάνονται και τα χρέη προς το δημόσιο από φορείς, ΦΠΑ, εργοδοτικές εισφορές κλπ.
Οι προβλεπόμενες και αναλυόμενες προϋποθέσεις – ρυθμίσεις αφορούν στη μη δίωξη για προσωποκράτηση μη υπαγωγής στη λίστα «Τειρεσία», αναγκαστική εκτέλεση, πτώχευση και φυλάκιση.
Ως όρος βεβαίως προϋποτίθεται και πρέπει να αποδεικνύεται παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης.
Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα στον επιχειρηματία, της έκδοσης μπλοκ επιταγών, με την ευχέρεια της συνέχισης της εμπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης, με ότι αυτό συνεπάγεται.
...
Comments