Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας και πληρωμή παροχών ασθενείας ασφαλισμένων ΙΚΑ

αναρτήθηκε στις 28 Απρ 2011, 2:28 π.μ. από το χρήστη Eirini Eleftheria Galinou
Η Διοίκηση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και μετά την επιτυχημένη εφαρμογή του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος σε όλες τις Μονάδες Ασφάλισης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ανακοινώνει ότι εφεξής οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να θεωρούν τα βιβλιάρια υγείας και να πληρώνονται Παροχές Ασθενείας σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα του Ιδρύματος επιθυμούν, χωρίς να εξετάζεται ο τόπος κατοικίας ή απασχόλησής τους.
Εξαίρεση αποτελούν ορισμένες παροχές ασθενείας που λόγω της φύσης τους συνδέονται με συγκεκριμένο Υποκατάστημα, όπως είναι αυτές που για τη χορήγησή τους πρέπει να προηγηθεί γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής (ΑΥΕ ή ΒΥΕ), καθώς και οι αποφάσεις απόδοσης δαπάνης έκτακτης νοσοκομειακής περίθαλψης. Για τη χορήγηση των παραπάνω παροχών αρμόδιο ορίζεται το Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου και συνταξιούχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (π.χ. γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής για είδη πρόσθετης περίθαλψης υψηλού κόστους π.χ. αναπηρικά αμαξίδια).
Η δυνατότητα αυτή σε συνδυασμό με τη νέα διαδικασία πληρωμής των παροχών ασθενείας με πίστωση τραπεζικών λογαριασμών συμβάλλει σημαντικά στην απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης παροχών ασθενείας. Έτσι ο ασφαλισμένος ή ο συνταξιούχος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορεί να υποβάλλει τα δικαιολογητικά για πληρωμή σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επιθυμεί και να πιστώνεται στη συνέχεια ο τραπεζικός του λογαριασμός, αποφεύγοντας άσκοπη ταλαιπωρία και πολύωρη αναμονή.
Comments