Ρύθμιση χρεών προς τις επιχειρήσεις που οφείλουν στο ΙΚΑ

αναρτήθηκε στις 2 Μαΐ 2011, 1:29 μ.μ. από το χρήστη Eirini Eleftheria Galinou   [ ενημερώθηκε 2 Μαΐ 2011, 1:43 μ.μ. ]
Ρύθμιση χρεών προς τις επιχειρήσεις που οφείλουν στο ΙΚΑ, ανακοίνωσε η διοίκηση του Ιδρύματος σε εφαρμογή του τελευταίου νόμου 3943/2011. Στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στη ρύθμιση θα αναστέλλονται, έως το τέλος του 2012, τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης οφειλών (κατασχέσεις). Σε εγκύκλιο που υπογράφει ο διοικητής του ΙΚΑ κ. Ρ. Σπυρόπουλος αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση και ο τρόπος εξόφλησης των οφειλών.
Comments