Πώς η ανεργία επηρεάζει ΚΑΙ την αγορά ακινήτων

αναρτήθηκε στις 12 Μαΐ 2011, 1:35 π.μ. από το χρήστη Eirini Eleftheria Galinou
Τα στοιχεία για την εξέλιξη των τιμών κατοικιών είναι αποκαλυπτικά! Η πτώση των τιμών είναι σημαντικά μεγαλύτερη στις περιοχές που είναι περισσότερο ευάλωτες στην αύξηση της ανεργίας καθώς και σε εκείνες που οι κάτοικοι τους έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας. Σε επιμέρους αγορές της Δυτικής Αττικής και Θεσσαλονίκης οι απώλειες των τιμών υπερβαίνουν το 10%, ενώ το ποσοστό των νέων κατοικιών που παραμένουν απούλητες κινείται σε επίπεδα που υπερβαίνουν το 40%.  Από την άλλη πλευρά η προσφορά έχει αυξηθεί θεαματικά σε σύγκριση με το 2008 και εκτιμάται ότι ο αριθμός των κατοικιών που προσφέρονται προς πώληση έχει αυξηθεί σε ποσοστό που ξεπερνά το 35% σε σύγκριση με τις αρχές της τελευταίας τριετίας. Σ
Comments