Μέτρα Κομισιόν για την προώθηση της απασχόλησης

αναρτήθηκε στις 18 Απρ 2012, 9:15 π.μ. από το χρήστη Εργασιακές Σχέσεις
Με την ανεργία να φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ στην ΕΕ και καθώς οι προβλέψεις για τις οικονομικές προοπτικές κατά τους επόμενους μήνες είναι δυσοίωνες, η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα ένα σύνολο συγκεκριμένων μέτρων για την προώθηση της απασχόλησης. 
 
Όπως αναφέρεισε ανακοίνωσή της η Κομισιόν, η πρόταση εστιάζεται στην πλευρά της ζήτησης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, επισημαίνοντας τρόπους με τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τις προσλήψεις μειώνοντας τους φόρους επί της εργασίας ή υποστηρίζοντας περισσότερο την ίδρυση νέων επιχειρήσεων. 
 
Προσδιορίζει επίσης τους τομείς που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στο μέλλον: «πράσινη» οικονομία, υπηρεσίες του τομέα της υγείας και τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η πολιτικού χαρακτήρα ανακοίνωση υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η εργασιακή και κοινωνική διάσταση της διακυβέρνησης της ΕΕ και προσδιορίζει τρόπους στενότερης συμμετοχής των εκπροσώπων των εργοδοτών και των εργαζομένων στον καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ.
 
Ο πρόεδρος κ. Barroso δήλωσε: «Η Ευρώπη χρειάζεται μια στρατηγική δημιουργίας θέσεων εργασίας για να αντιμετωπίσει το απαράδεκτο επίπεδο ανεργίας της. Η ΕΕ έχει μεγάλες αναξιοποίητες δυνατότητες να δώσει ώθηση στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η "πράσινη" οικονομία, η υγεία και οι νέοι τεχνολογικοί τομείς θα δημιουργήσουν συνολικά πάνω από 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια. Τα κράτη μέλη πρέπει να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες, να κινητοποιήσουν τους υπάρχοντες πόρους και να τονώσουν την αγορά εργασίας τους σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο αυτόν».
 
Comments