Με ασφαλιστική ενημερότητα η ίδρυση εταιρείας

αναρτήθηκε στις 28 Απρ 2011, 2:09 π.μ. από το χρήστη Eirini Eleftheria Galinou
Ασφαλισμένοι και χωρίς οφειλές προς τον ΟΑΕΕ θα πρέπει να είναι όσοι ιδρύουν νέες εταιρείες μέσω των «Υπηρεσιών μιας Στάσης» (είτε μέσω των υπηρεσιών Γενικού Εμπορικού Μητρώου που λειτουργούν στα Επιμελητήρια είτε μέσω των ΚΕΠ, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί ή θα πιστοποιηθούν για την παροχή «Υπηρεσιών μιας Στάσης»).

Comments