Έρχεται ο Νόμος για τα Βαρέα

αναρτήθηκε στις 27 Απρ 2011, 1:20 π.μ. από το χρήστη Eirini Eleftheria Galinou   [ ενημερώθηκε 27 Απρ 2011, 1:28 π.μ. ]
Με σχέδιο νόµου θα τεθεί σε ισχύ, απότην 1η Ιουλίου 2011, η νέα λίστα η οποία θα περιλαµβάνει τουλάχιστον 250.000 λιγότερους εργαζόµενους σύµφωνα µε την οδηγία του επικαιροποιηµένου Μνηµονίου που ορίζει ότιδεν θα µπορεί να είναι στη λίστα πάνω από το 10% του εργατικού δυναµικού (έναντι του 30% σήµερα).
Comments