Νέα Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση στην Καρδίτσα

αναρτήθηκε στις 2 Μαΐ 2011, 1:19 μ.μ. από το χρήστη Eirini Eleftheria Galinou   [ ενημερώθηκε 2 Μαΐ 2011, 1:49 μ.μ. ]
Της Ρούλας Σαλούρου
Άνοιξε ο δρόμος για την υπογραφή της πρώτης Ειδικής Επιχειρησιακής Σύμβασης Εργασίας, στην Καρδίτσα, για τους 19 εργαζόμενους στο  ξενοδοχείο «ΚΙΕΡΙΟΝ» στην Καρδίτσα, αφού την περασμένη Παρασκευή, το ΣΚΕΕ του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας γνωμοδότησε θετικά υπέρ της υπογραφής της, που μεταξύ άλλων προβλέπει μείωση μισθών κατά 12%. Παράλληλα, η επιχείρηση που αντιμετωπίζει αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα, δεσμεύεται για διατήρηση του προσωπικού, κατά τον ένα χρόνο που θα διαρκέσει η ειδική σύμβαση. Έτσι, κι ενώ στην αγορά η μείωση του κόστους εργασίας επιτυγχάνεται με πολλούς άλλους, νόμιμους ή και παράνομους τρόπους, λίγες ημέρες πριν από τον έλεγχο των εκπροσώπων της Τρόικας στο υπουργείο Εργασίας, η πρώτη Ειδική Επιχειρησιακή Σύμβαση πρέπει να θεωρείται γεγονός. 
Αναλυτικά, στο ξενοδοχείο «ΚΙΕΡΙΟΝ»   απασχολούνται 19 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και επειδή δεν υπάρχει σε αυτό επιχειρησιακό σωματείο, η κοινή αιτιολογική έκθεση, που προβλέπει ο νόμος για τις ειδικές συμβάσεις, υπογράφεται με τον Σύνδεσμο Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ύπνου Ν. Καρδίτσας, που είναι το αρμόδιο κλαδικό σωματείο. Οι αμοιβές των εργαζομένων στην εταιρεία «ΠΑΞΕΚ Α.Ε», οι οποίοι απασχολούνται στο ξενοδοχείο «ΚΙΕΡΙΟΝ», ρυθμίζονται με βάση τις οικείες γενικώς υποχρεωτικές Συλλογικές Συμβάσεις και Διαιτητικές Αποφάσεις η δε προτεινόμενη μείωση αυτών σε ποσοστό 12%, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, δεν οδηγεί σε αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που προβλέπονται στην  Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Η μείωση των αποδοχών των εργαζομένων, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Συνδέσμου, που έχει υπογραφεί  31/3/2011, προτείνεται να διαρκέσει για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας και στο διάστημα αυτό η εταιρεία «ΠΑΞΕΚ Α.Ε» δεσμεύεται να μην προβεί σε μείωση προσωπικού. Η σύναψη της ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας σύμφωνα με την από 31/3/2011 κοινή αιτιολογική έκθεση δικαιολογείται από τα εξής:
α) Ο κλάδος σύμφωνα με τα κοινώς συνομολογηθέντα από το Κλαδικό Σωματείο και την εταιρεία βρίσκεται σε κρίση, λόγω της έντονης οικονομικής ύφεσης και των ιδιαιτεροτήτων του συγκεκριμένου γεωγραφικού διαμερίσματος, του οποίου οι σχετικές επιχειρήσεις απευθύνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών-τουριστών. Ειδικότερα στο υπό εξέταση ξενοδοχείο «ΚΙΕΡΙΟΝ» το οποίο είναι και η μόνη δραστηριότητα της «ΠΑΞΕΚ ΑΕ» η μέση πληρότητα κινείται καθοδικά (πχ Φεβρουάριος 2011 27% πληρότητα, ενώ τον Φεβρουάριο του 2010 είχε 40% πληρότητα), παρά τη μείωση των τιμών κατά μέσο όρο κατά 20%. 
β) Τα στοιχεία που έχει προσκομίσει η εταιρεία αποδεικνύουν ότι όντως η «ΠΑΞΕΚ Α.Ε» αντιμετωπίζει πρόβλημα βιωσιμότητας.
γ) Τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης αποδεικνύουν σαφή καθοδική τάση με κύριο χαρακτηριστικό την μείωση των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως προ φόρων, τα οποία το 2010 ανήλθαν στο ποσό των 25.9443.45 ευρώ, ενώ το 2009 ήταν 89.516,97 ευρώ και το 2008 67.949,49 Ευρώ. Τα στοιχεία κινήσεως μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του 2011 δηλώνουν μια ακόμα μεγαλύτερη οικονομική καθίζηση, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010, με βάση τα οποία προβλέπεται τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων για το 2011 να κλείσουν με αρνητικό πρόσημο στο ποσό των -24.766,62 Ευρώ.
δ) Από τα στοιχεία της αρμόδιας επιθεώρησης εργασίας προκύπτει ότι στην εταιρεία «ΠΑΞΕΚ Α.Ε» δεν έχει διαπιστωθεί παράβαση της εργατικής νομοθεσίας έως σήμερα.

Σχετικό άρθρο 
Δύο επιχειρήσεις μέχρι στιγμής έχουν εφαρμόσει επιχειρησιακές συμβάσεις, ενώ μία τρίτη αίτηση στο υπουργείο Εργασίας έχει γίνει από συνεταιρισμό της Νότιας Ελλάδας και προβλέπει μειώσεις αποδοχών κατά 10% - σύμφωνα με πληροφορίες εγκρίνεται τις επόμενες ημέρες.
Από την ψήφιση του νόμου τον περασμένο Δεκέμβριο, 80 συνολικά επιχειρήσεις εξέφρασαν ενδιαφέρον για την κατάρτιση επιχειρησιακής σύμβασης και από αυτές 3 υπέβαλαν σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Εργασίας.
Τον περασμένο Ιανουάριο εγκρίθηκε με γνωμοδότηση του ΣΕΠΕ η επιχειρησιακή συμφωνία που είχε υποβάλλει η ΝΕΟΓΑΛ και προέβλεπε μείωση αμοιβών κατά 9% των 120 εργαζομένων στη γαλακτοβιομηχανία της Δράμας. Στις 29/4 εγκρίθηκε η ειδική επιχειρησιακή σύμβαση της ξενοδοχειακής επιχείρησης «Παξεκ Α.Ε» που έχει το ξενοδοχείο «Κέριον» στην Καρδίτσα στο οποίο απασχολούνται 19 εργαζόμενοι.
Η σύμβαση που προβλέπει μειώσεις μισθών κατά 12%, υπογράφηκε, ελλείψει επιχειρησιακού σωματείου, με τον «Σύνδεσμο Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ύπνου Νομού Καρδίτσας» γεγονός το οποίο προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων.

Σχετικό άρθρο 
Στο κέντρο της Καρδίτσας, στη συµβολή των οδών Μπλατσούκα και Τζέλα, βρίσκεταιτο ξενοδοχείο «Κιέριον», που από την περασµένη Παρασκευή έγινε η πρώτη επιχείρηση που προχώρησε στην υπογραφή ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης εργασίας. ∆ιαθέτει 72 δωµάτια, δύο σουίτες και αίθουσα συνεδρίων, σεµιναρίων, εκδηλώσεων. Στο ξενοδοχείο απασχολούνται 19 εργαζόµενοι.
Μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο πολιτικός µηχανικός Ηλίας Παπαβασιλείου, ένας εκ των ιδιοκτητών του ξενοδοχείου, ανέφερε πως το ξενοδοχείο προχώρησε στην υπογραφή της ειδικής επιχειρησιακής σύµβασης λόγω των οικονοµικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει. «∆εν υπήρχε άλλη λύση. Ηταν µονόδροµος προκειµένου να µην κάνουµε µείωση στο προσωπικό. Βρήκαµε, όµως, τη χρυσή τοµή: ήρθαµεσε συµφωνία µε τους εργαζοµένους. Και έτσι αποφασίσαµε να γίνει µείωση των αποδοχών τους 12% σε σχέση µε τη συλλογική σύµβαση για έναν χρόνο χωρίς να γίνουν απολύσεις».
Comments