Επιπλέον άδεια για όσους αρρωσταίνουν στις διακοπές

αναρτήθηκε στις 22 Ιουν 2012, 2:29 π.μ. από το χρήστη Eirini Eleftheria Galinou
Εργαζόμενοι που αρρωσταίνουν, ενώ κάνουν χρήση της κανονικής τους άδειας μετ' αποδοχών, μπορούν να διεκδικήσουν το διάστημα της ασθένειας ως κανονική άδεια αργότερα. Αυτό είναι το συμπέρασμα απόφαση του Ευρωδικαστηρίου που είναι δεσμευτική για όλα τα κράτη.
Το Δικαστήριο έκρινε ότι η Οδηγία της Ε.Ε. για το χρόνο εργασίας προβλέπει για τους εργαζόμενους τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες κανονικής άδειας ακόμα και αν αυτή συμπέσει με άδειες ασθένειας. Kατά το Δικαστήριο, ο εργαζόμενος που τελεί «σε κατάσταση ανικανότητας προς εργασία πριν από την έναρξη της περιόδου ετήσιας άδειας, δικαιούται να λάβει την εν λόγω άδεια σε περίοδο άλλη από αυτή που συμπίπτει με την περίοδο της αναρρωτικής άδειας».
Ετσι, «ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μεταγενέστερα την ετήσια άδειά του μετ' αποδοχών η οποία συμπίπτει με περίοδο αναρρωτικής άδειας. Τούτο δε, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής επελεύσεως της ανικανότητας προς εργασία».

Comments