Απογραφή για το νέο ωράριο στο Δημόσιο

αναρτήθηκε στις 26 Αυγ 2011, 8:29 π.μ. από το χρήστη Eirini Eleftheria Galinou
Έως την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχει εφαρμοστεί το νέο ωράριο των δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ντίνου Ρόβλια.
Για το λόγο αυτό, ο υφυπουργός ζήτησε απογραφή από τους αρμόδιους φορείς σχετικά με την εφαρμογή του νέου ωραρίου και η εγκύκλιος απεστάλη σήμερα στα υπουργεία, στις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, στις Ανεξάρτητες Αρχές, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού (Δήμοι και Περιφέρειες) και στα υπόλοιπα ΝΠΔΔ.
Οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν από τις Διευθύνσεις Διοικητικού Προσωπικού είναι:
Comments