Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης ΙΚΑ

αναρτήθηκε στις 11 Απρ 2011, 2:38 μ.μ. από το χρήστη Eirini Eleftheria Galinou   [ ενημερώθηκε 12 Απρ 2011, 5:07 π.μ. ]
Με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ. 66 /τ.Α΄/ 31-03-2011), παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες που οφείλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31-12-2010, να υπαχθούν σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού μέχρι 31-12-2012. Ειδικότερα, στις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου προβλέπεται: Αναστολή έως την 31/12/2012 της λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης για όσους εργοδότες υπαχθούν στον προσωρινό διακανονισμό με τις εξής προϋποθέσεις:...
Comments