Τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων που χάνονται λόγω αποσπάσεων, μετατάξεων κ.λπ.

αναρτήθηκε στις 12 Μαΐ 2011, 2:01 π.μ. από το χρήστη Eirini Eleftheria Galinou   [ ενημερώθηκε 12 Μαΐ 2011, 2:09 π.μ. ]
Οι υπάλληλοι του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα που αποσπώνται ή μετακινούνται σε ειδικές υπηρεσίες, χάνουν τα ειδικά επιδόματα, τις ειδικές αμοιβές και τις αποζημιώσεις της οργανικής τους θέσης, εφόσον η καταβολή των επιδομάτων αυτών συνδέεται αποκλειστικά με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους στην οργανική τους θέση. Αυτό προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», που τέθηκαν σε εφαρμογή από τον περασμένο Μάρτιο. 
Comments