Θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Εργοστάσιο Ορεστιάδας της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης και σε Δήμους

αναρτήθηκε στις 26 Αυγ 2011, 8:59 π.μ. από το χρήστη Eirini Eleftheria Galinou   [ ενημερώθηκε 26 Αυγ 2011, 9:05 π.μ. ]
Το Εργοστάσιο Ορεστιάδας της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ανακοινώνει την πρόσληψη 171 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:
1 ΤΕ Λογιστών (για 4 μήνες)
1 ΤΕ Νοσηλευτικής (για 1 μήνα)
1 ΤΕ Νοσηλευτικής (για 4 μήνες)
1 ΔΕ Οδηγός Λεωφορείου και Φορτηγού αυτοκινήτου (για 1 μήνα) κ.λπ.

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης Ν. Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 27 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης & όχι πέραν της 31-7-2012, ως ακολούθως:
10 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
11 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
2 ΔΕ Μαγείρων
4 ΥΕ Καθαριστών/στριών

Ο Δήμος Νέστου Ν. Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-11-2011, ως ακολούθως:
1 Υδρονομέας για το Αρδευτικό δίκτυο Παραδείσου
1 Υδρονομέας για το Αρδευτικό δίκτυο Διαλεκτού
1 Υδρονομέας για το Αρδευτικό δίκτυο Ν.Ξεριά
1 Υδρονομέας για το Αρδευτικό δίκτυο Αβραμηλιάς
1 Υδρονομέας για το Αρδευτικό δίκτυο Γέροντα
1 Υδρονομέας για το Αρδευτικό δίκτυο Ζαρκαδιάς
1 Υδρονομέας για το Αρδευτικό δίκτυο Γραβούνας
1 Υδρονομέας για το Αρδευτικό δίκτυο Πέρνης
1 Υδρονομέας για το Αρδευτικό δίκτυο Πετροπηγής
1 Υδρονομέας για το Αρδευτικό δίκτυο Ποντολιβάδου
1 Υδρονομέας για το Αρδευτικό δίκτυο Ορεινού

Ο Δήμος Παλλήνης Ν. Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 2 μηνών, ως ακολούθως:
16 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
15 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων–Παιδοκόμων
3 ΔΕ Μαγείρων
6 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 
για την κάλυψη και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Παλλήνης
Comments