149 Θέσεις εποχικού προσωπικού στο Δήμο Αιγάλεω

αναρτήθηκε στις 12 Μαΐ 2011, 8:02 π.μ. από το χρήστη Eirini Eleftheria Galinou
Η Δ/νση Καθαριότητας Δ.Αιγάλεω Αττικής προκηρύσσει την πλήρωση 149 θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας 8 μηνών, ως εξής:
108 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ
1 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ, ΤΑΞΗΣ Γ
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ Δ
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ & ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (JCB), ΟΜΑΔΑΣ Β, ΤΑΞΗΣ Γ
21 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ΄
10 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ΄ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ
Comments