Χρήσιμα για Εργαζομένους

Με αυτή την απλή εφαρμογή μπορείτε να υπολογίσετε το ύψος της αποζημίωσης απόλυσης με βάση το νέο νόμο.

Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget


Χρήσιμες Συνδέσεις για αναζήτηση εργασίας


Χρήσιμες πληροφορίες από άλλες ιστοσελίδες 
Νομική βοήθεια για νέους έως 30 ετών

Οδηγός εργασιακών δικαιωμάτων (σύνδεσμος προς ΚΕΠΕΑ)

Εφαρμογές για υπολογισμό επιδομάτων, αποδοχών κ.λπ. (σύνδεσμος προς ergatika.gr)

Εφαρμογή για υπολογισμό καθαρών αποδοχών (σύνδεσμος προς aftertax.gr)

Πληροφόρηση για τις τρέχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις (σύνδεσμος προς ergasiaka-manamar.blogspot.com)

Διαδικασία ίδρυσης Σωματείου (σύνδεσμος προς ΚΕΠΕΑ)

Ασφάλιση, παροχές, συντάξεις (σύνδεσμος προς ΙΚΑ)

Ενημέρωση εργαζομένων για τις βασικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις (σύνδεσμος προς Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας)

Εγκύκλιος ΓΣΕΕ για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις

Εγκύκλιος ΓΣΕΕ για την Απόκρουση των Αντεργατικών Διατάξεων του Ν 4024/2011