Γνωρίστε τους συνεργάτες μας κατ' αλφαβητική σειρά:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (παρ' Αρείω Πάγω)

Mini Bio: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Διετέλεσε Διευθυντής Τομέα στη Νομική Υπηρεσία της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, ΑΘΗΝΑ 2004, υπεύθυνος για τα εργασιακά θέματα του προσωπικού. Αποτέλεσε μέλος της task force της ΟΕΟΑ Αθήνα 2004 για την προστασία των σημάτων και των πνευματικών δικαιωμάτων της καθώς και αυτών της Δ.Ο.Ε. Από τον Ιούλιο του 2005 υπηρετεί ως δικηγόρος στο ΤΕΑΠΟΚΑ και κατόπιν συγχωνεύσεων, στο ΤΕΑΔΥ και από τον Οκτώβριο του 2012 στη Νομική Υπηρεσία του Ε.Τ.Ε.Α. (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης). Είναι συνιδρυτής του δικηγορικού γραφείου «Σ&Γ Βλαχόπουλος και Συνεργάτες». Ασχολείται κατά κανόνα με υποθέσεις Κοινωνικής Ασφάλισης, Εργατικού και Διοικητικού Δικαίου.

(Για αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα μεταβείτε στο κάτω μέρος της σελίδας).


ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΡΗ) ΓΑΛΗΝΟΥ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (παρ' Αρείω Πάγω)

Mini Bio: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975, υπηρετoύσε ως Δικηγόρος στη Νομική Υπηρεσία του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (κατόπιν διάθεσης από το ΕΤΕΑΜ) έως τον Οκτώβριο του 2012 και έκτοτε στη Νομική Υπηρεσία του ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης), είναι εισηγήτρια σε εξειδικευμένα σεμινάρια Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασιακών Σχέσεων, συγγράφει και αρθρογραφεί σε νομικά περιοδικά ενώ ασχολείται κατά κανόνα με υποθέσεις Κοινωνικής Ασφάλισης, Εργατικού και Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στις "Διεθνείς Σπουδές" και υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής.

(Για αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα μεταβείτε στο κάτω μέρος της σελίδας).

Κανένα ποσό. 0€0%
Έως 20€0%
21-40€0%
41-60€0%
61-80€0%
Άνω των 80€0%
Άλλο. Παρακαλώ σημειώστε.0%
            
Σεμινάρια
View Eirini Eleftheria  Galinou's profile on LinkedIn
ĉ
Eirini Eleftheria Galinou,
23 Μαρ 2014, 12:42 π.μ.
ĉ
Eirini Eleftheria Galinou,
5 Νοε 2015, 1:57 π.μ.
Ċ
Eirini Eleftheria Galinou,
23 Μαρ 2014, 1:02 π.μ.