Εργασιακά θέματα

Χρήσιμα!

Δικαιολογητικά - Οδηγός Πιστοποιητικών από δικαστικές αρχές

Έντυπα Υποδείγματα από το Γενικό Λογιστήριο

Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 
Οδηγός θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ασφαλισμένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΙΚΑ: Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης, Παρακολούθηση Πορείας Αίτησης Συνταξιοδότησης

Εργαλείο υπολογισμού βασικού ποσού σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
 
Εργαλείο υπολογισμού σύνταξης για δημοσίους υπαλλήλους
 
Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών

Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις 2011Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις 2012

Γνώμες της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος

Πίνακας αποφάσεων του ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) κατά της Ελλάδας

Σύνοψη νομοθεσίας για την ισότητα  των φύλων

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο εργασιακών σχέσεων - Άρθρα για την Ελλάδα 

Ημερολόγιο απεργιών