Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε χρήσιμες και ενημερωμένες πληροφορίες για το νομικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων και την κοινωνική ασφάλιση, όπως πίνακες συνταξιοδότησης, σχολιασμό θεμάτων στα Εργασιακά Θέματα, απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την επίσχεση εργασίας, τη μερική απασχόληση, τους συμβασιούχους κ.λπ. στην ενότητα Το γνωρίζατε ότι ..., εφαρμογές και άλλες πληροφορίες για εργαζομένους και για εργοδότες, Υποδείγματα συμβάσεων και άλλων εγγράφων, βήμα για ανοιχτή συζήτηση-forum και βεβαίως πληροφορίες για το Δικηγορικό Γραφείο και στοιχεία επικοινωνίας αντίστοιχα).